Σ’ ένα κοντινό μέλλον, η κοινωνία των πόλεων οδηγείται σε διάλυση κι οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι μετατρέπονται σε εφιάλτη..
 Mad Max (1979)

    Δειτε την εδω η εδω  η εδω

 Mad Max 2: The Road Warrior (1981)

    Δειτε την  εδω η εδω  η εδω

 Mad Max Beyond Thunderdome (1985)

   Δειτε την εδω η εδω η εδω

Mad Max: Fury Road (2015)

Δειτε την εδω

Αφήστε την κριτική σας για την ταινία ...